Doplnění evidence aktivních sportovců

Dovolujeme si připomenout blížící se termín pro doplňování sportovců do evidence aktivních sportovců. Proto, prosím, předejte vašim sborům informaci, že doplnění je možné do 31. října 2018. 

Stávající aktivní sportovci zůstávají v evidenci do roku 2020.

Doplnění je možné prostřednictvím https://prihlasky.dh.cz/.

Výmaz aktivního sportovce se provádí prostřednictvím příslušného OSH.

Na vysvětlenou uvádíme popis jednotlivých pojmů:

– Centrální evidence aktivních sportovců a sportovců v soutěžích je základní podmínkou pro podávání žádostí o dotace v rámci Státní podpory sportu a to např. Programu VIII., programu Můj klub 2018.

– Sportovci v soutěžích – registrovaní sportovci, účastníci postupových soutěží (pozn.: hra Plamen, požární sport dorostu, mužů a žen), včetně talentované mládeže v systému SpS a SCM.

– Aktivní sportovci – individuální sportovci s účastí min. na 4 otevřených sportovních akcích (oficiální výsledkové listiny), dále sportovci ve volnočasové oblasti s měsíční pravidelnou pohybovou činností (platba měsíčních člen. příspěvků).

Zdroj: MŠMT

Poznámka: Aktivní sportovec v našem sdružení je tedy takový sportovec, který se min. čtyřikrát v roce zúčastnil libovolné sportovní soutěže v jakékoliv disciplíně požárního sportu nebo klasických disciplínách CTIF (liga, pohárová soutěž, memoriál,…).Děkuji a jsem s  pozdravem

Jaroslava Čečrdlová, Ph.D.

tisková mluvčí SH ČMS