Schromáždění představitelů SDH okresu Nymburk 2018

Schromáždění se koná dne 7. 11. 2018 v Obecním domě.