Požární ochrana očima dětí 2019

 

Vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko, vážení hasiči

Dovolte mi vám předat informace o výtvarné soutěži

 

Požární ochrana očima děti, kdy veškeré informace naleznete v příloze této zprávy.

Dále mi dovolte Vás požádat o zpětnou informaci, zda se soutěže budete účastnit.Zprávu podejte i v opačném případě.

 

Za spolupráci předem děkuji.

Bc. Petr Jirout DiS.

vedoucí odborné rady prevence

OSH Nymburk

email:    

Propozice-POODM-pro-2019

Požární ochrana očima dětí