Registrační list sportovních oddílů SDH

Vážená paní starostko,

Vážený pana starosto,

dovolte mi poskytnout Vám  informaci, že v prosinci roku 2018 vzešla v platnost Směrnice sportovních oddílů SDH. Součástí této směrnice je i formulář: Registrační list sportovního oddílu SDH, který je v příloze tohoto emailu. Účelem směrnice je legalizace sportovních oddílů respektive družstev v SDH tak, aby bylo možné shromáždit odpovídající statistická data o sportovních subjektech v SH ČMS.

Někteří z Vás již znají formulář „Registrační list kolektivu mladých hasičů“.

Znají ho především vedoucí mládeže. Registrační list sportovního oddílu je podobný a podobný je i princip registrace sportovního oddílu v SDH. V podstatě jde o seskupení registrovaných sportovců v hasičském sportu (požární sport a klasické disciplíny CTIF), kteří jsou zapsáni v centrální evidenci.

Registrační list tedy vyplní každý sbor, který má v centrální evidenci  min. 1 sportovce v soutěžích nebo aktivních sportovců. Sportovci v soutěžích jsou ti, kteří se v předchozím roce zúčastnili postupových soutěží požárního sportu mužů, žen, dorostu nebo hry Plamen a aktivní sportovci jsou ti, kteří se zúčastnili  min. 4 libovolných hasičských soutěží v roce.

V letošním  roce Vás velmi  prosím o odevzdání formuláře do 31. 3. 2019 do Kanceláře OSH Nymburk nebo zaslání jako scan mailem na adresu osh.nymburk@cbox.cz

PS: V příštích letech se bude odevzdávat společně s ostatními formuláři do 31. 1. daného roku.

Děkuji Vám za spolupráci.

S přátelským pozdravem

Blanka Buryanová
starostka OSH Nymburk