Vyhlášení školícího kurzu pro Garanty vzdělávání pro úsek mládeže

Ústřední odborná rada mládeže SH ČMS vyhlašuje školící kurz pro obnovu nebo získání kvalifikace

Garant vzdělávání pro úsek mládeže

Termín:

26. – 28. 10. 2019, příjezd 26. 10. 2019 do 08:45 hod., zahájení v 09:00 hod.

předpokládaný závěr 28. 10. 2019 po obědě

Místo konání:

hotel Přibyslav (https://mapy.cz/s/rakodeteke)

Úhrada nákladů:

– stravu, ubytování a studijní pomůcky hradí SH ČMS

– cestovné účastníků – z vlastních zdrojů účastníků případně ve spolupráci s OSH

Kdo se může zúčastnit?

Chcete si rozšířit své všeobecné vzdělání v oblasti školících aktivit? Pak je tento kurz přímo pro Vás!

Kurzu se mohou zúčastnit držitelé kvalifikace GARANT VZDĚLÁVÁNÍ, kteří mají zájem si tuto obnovit i noví zájemci z řad členů SH ČMS.

Školící kurz „Garant vzdělávání“ je další ze série interní nabídky neformálního vzdělávání v rámci úseku mládeže SH ČMS, jde o zájmovou kvalifikaci, kterou může získat každý člen SH ČMS starší 18 let se zájmem o spolkové vzdělávání a školení, bez ohledu na to zda je či není držitelem kvalifikace vedoucího mládeže.

Získané oprávnění má platnost pět let.

Účelem „garantů“ je pomoci jednotlivým OORM a KORM organizovat vzdělávací kurzy pro vedoucí a instruktory kolektivů mladých hasičů.

(podrobnosti viz Směrnice činnosti s kolektivy mladých hasičů)

Jak se přihlásit?

Přihlašování probíhá elektronicky pomocí formuláře na http://bit.ly/garanti-2019

V případě problémů s přihlášením kontaktujte Josefa Orgoníka na e-mailu pepa.orgonik@dh.cz.

Uzávěrka přihlášek je 20. října 2019.

Z důvodu efektivnosti školení je kapacita kurzu stanovena 25 zájemců!!!
Seznam přijatých přihlášek bude zveřejněn zde.

Co vzít s sebou?

  1. poznámkový blok a psací potřeby
  2. sportovní oblečení
  3. přezůvky
  4. doporučujeme přenosný počítač (NOTEBOOK)

Kontakt na vedoucího kurzu:

Andrea Dopitová, tel.: 606 757 843, mail: andrea.dopitova@hasici-vysocina.cz

více na: https://mladez.dh.cz/index.php/vzdelavanii/ostatni/323-garanti-2019