OSH Nymburk dokumenty a platby

Upozorňujeme Vás vzhledem k tomu že rok 2020 je volební, je nutné zvolit výbor sboru dobrovolných hasičů (starostu sboru, náměstky starosty sboru, členy výboru, členy jednotlivých rad atd).

Dle § 25 zákona se spolkového rejstříku zapisuje statutárního zástupce – starosta Sboru dobrovolných hasičů, řádně zvolený Valnou hromadou SDH.  Vzhledem k tomu, že se uvádí den vzniku a zániku této funkce, je nutné, aby všechny sbory doložili na OSH Nymburk i dokumenty, potvrzující platnost či aktualizaci těchto údajů. To jak při znovuzvolení dosavadního starosty sboru, tak i při volbě nového starosty sboru.

Zápis do spolkového rejstříku

– Čestné prohlášení k výkonu funkce společně se souhlasem zapisované osoby do spolkového rejstříku

– Výpis valné hromady sboru, na které k volbě došlo

– odevzdává každé SDH

– OSH Nymburk následně zajistí jejich předání ke zpracování

Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2019

– odevzdává každé SDH

Zpráva o Valné hromadě SDH za rok 2019

– odevzdává každé SDH

Příloha k registračnímu listu sboru

– odevzdává každé SDH

Registrační list kolektivu mladých hasičů

– odevzdává každé SDH, které má ve své členské základně mladé hasiče = členy do 18. let. I v případě, že jen jednoho!

Registrační list sportovního oddílu

– odevzdává každé SDH, jehož členi vykonávají hasičský sport

Veškeré doklady je nutné v řádném termínu odevzdat do 31. ledna 2020 na OSH Nymburk. 

Upozorňujeme také na povinnost uhradit členské příspěvky za rok 2020 v řádném termínu do 31. 3. 2020.