Požární ochrana očima dětí 2020

Vážení hasiči, vážený pane řediteli, vážená paní ředitelko,

Dovolte mi vám předat informace o výtvarné soutěži Požární ochrana očima děti, kdy veškeré informace naleznete v příloze této zprávy.

Dále mi dovolte Vás požádat o zpětnou informaci, zda se soutěže budete účastnit.Zprávu podejte i v opačném případě.

Za spolupráci předem děkuji.

Bc. Petr Jirout DiS.

vedoucí odborné rady prevence

OSH Nymburk