Český halový pohár v běhu na 60 s překážkami – ČHP 2020

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

vyhlašuje VII. ročník seriálu soutěží mladých hasičů

 ČESKÝ HALOVÝ POHÁR V BĚHU NA 60 M S PŘEKÁŽKAMI – ČHP 2020

Seriál je určený pro závodníky – jednotlivce, mladé hasiče, kategorie starší žáci, straší žákyně, mladší žáci a mladší žákyně, členy SH ČMS, ČHJ a MHJ. Soutěžní disciplínou je Běh na 60 m přes překážky.

Provedení disciplíny se řídí Směrnicí hry Plamen v aktuálním znění platném od 1. 9. 2016.

Provedení disciplíny se řídí Směrnicí hry Plamen v aktuálním znění platném od 1. 9. 2016.

Závody zařazené do seriálu pro VII. ročník v roce 2020 jsou:     

 • 10 – 11. 10. 2020       I. kolo ČHP – Jablonecká hala Mladých hasičů – pořádá OSH Jablonec nad Nisou, místo Jablonec nad Nisou
 • 31. 10. – 1. 11. 2020  II. kolo ČHP – Memoriál Marty Habadové – pořádá MSH hl. m. Prahy, místo Praha
 • 21.11. 2020                III. kolo ČHP – pořádá SDH Ostrava – Michálkovice, místo Ostrava
 • 22. 11. 2020               IV. Kolo ČHP – FINÁLE ČHP – Ostravsko-beskydské šedesátky – pořádá SDH Ostrava – Michálkovice a SDH Dolní Bečva, místo Ostrava

Základní pravidla pro jednotlivé závody

Všechny závody proběhnou v základní části dvoukolově (dva pokusy každý závodník). Pořadatel si dále svými pravidly může počet kol zvýšit, případně vyhlásit finálové rozběhy. Do celkového pořadí ČHP 2020 se body přidělují na každém závodě stejně a to po základní části závodu. Pořadatel může ve svých propozicích umožnit start i zahraničním závodníkům.

Přesný časový plán závodů, termín přihlášení závodníků do soutěže, případně další podrobnosti jsou stanoveny v propozicích závodu vydanými pořadatelem příslušného závodu. Propozice, výsledky jednotlivých závodů, průběžné celkové pořadí a všechny ostatní informace naleznete v aktuální podobě na  www.dh.cz.

Mezi základní podmínky závodů patří:

 • měření času elektronickou certifikovanou časomírou
 • přihlašování prostřednictvím stovky.cz
 • kvalifikovaní rozhodčí soutěží mládeže
 • ve všech závodech seriálu musí závodník startovat za jedno SDH a v jedné soutěžní kategorii
 • v každém závodě se boduje prvních 50 míst v každé kategorii do celkového hodnocení ČHP 2020

Organizační opatření pro rok 2020:

Aby nemuselo docházet k omezení počtu startujících, dovolujeme si požádat všechny vedoucí a trenéry, aby respektovali následující opatření:

 Z kapacitních důvodů jednotlivých hal je nutné, aby bezprostředně po skončení závodu každé kategorie opustili všichni závodníci, kteří již absolvovali svůj závod, halu!

Děkujeme a věříme, že důvody tohoto opatření pochopíte.

Soutěžní věkové kategorie pro Český halový pohár 2020:

 • mladší: do 11 let (ročníky 2009 – 2013)
 • starší: do 15 let (ročníky 2005 – 2008)

Ročník narození je důležitou součástí přihlášky k závodu – viz Přihlašování k závodům. Správnost uváděných údajů je kontrolována s centrální evidencí členů SH ČMS.

Přihlašování k závodům

Přihlášení do soutěže bude provedeno pouze prostřednictvím www.stovky.cz.

Termín přihlášení závodníka do soutěže je definován v samostatných propozicích jednotlivých soutěží. Přihlášením a účastí závodníka na kterékoliv soutěži se závodník automaticky stává i účastníkem ČHP 2020.

Vedoucí kolektivu SDH, který přihlašuje závodníky do soutěže stvrzuje, že veškeré technické a věcné prostředky PO, které budou použity k plnění disciplíny Běh na 60 m s překážkami, odpovídají Směrnici hry Plamen a že soutěžící splňují zdravotní způsobilost a ostatní podmínky stanovené ve Směrnici hry Plamen a dává přihlášením souhlas ke zpracování osobních údajů přihlášených soutěžících, kteří souhlasí s uvedením osobních dat na přihlášce, ve výsledkových listinách, správci SH ČMS, Římská 45, PSČ 121 07, Praha 2, který shromažďuje a zpracovává osobní údaje i prostřednictvím svých organizačních jednotek OSH a SDH k účelům statistickým na dobu nezbytnou pro účely organizace a vyhodnocení soutěže.

Vedoucí kolektivu SDH, který přihlašuje závodníky do soutěže, odpovídá za to, že závodník bude po celý ročník přihlašován pod jedním FS kódem, dle kterého se počítají celkové výsledky ČHP.

Přihlášení závodníka k závodu je potvrzeno až okamžikem zaplacení startovného v místě závodu a to do doby uzavření startovní listiny dle časového programu příslušného závodu. Pokud se i přihlášený závodník k prezenci v daném čase nedostaví, bude ze startovní listiny závodu vyřazen.

Bodování do celkového pořadí ČHP 2020

V každém závodě se boduje prvních 50 míst v každé kategorii tímto systémem:

1. místo60 bodů 18. místo33 bodů 35. místo16 bodů
2. místo55 bodů 19. místo32 bodů 36. místo15 bodů
3. místo52 bodů 20. místo31 bodů 37. místo14 bodů
4. místo49 bodů 21. místo30 bodů 38. místo13 bodů
5. místo47 bodů 22. místo29 bodů 39. místo12 bodů
6. místo45 bodů 23. místo28 bodů 40. místo11 bodů
7. místo44 bodů 24. místo27 bodů 41. místo10 bodů
8. místo43 bodů 25. místo26 bodů 42. místo9 bodů
9. místo42 bodů 26. místo25 bodů 43. místo8 bodů
10. místo41 bodů 27. místo24 bodů 44. místo7 bodů
11. místo40 bodů 28. místo23 bodů 45. místo6 bodů
12. místo39 bodů 29. místo22 bodů 46. místo5 bodů
13. místo38 bodů 30. místo21 bodů 47. místo4 body
14. místo37 bodů 31. místo20 bodů 48. místo3 body
15. místo36 bodů 32. místo19 bodů 49. místo2 body
16. místo35 bodů 33. místo18 bodů 50. místo1 bod
17. místo34 bodů 34. místo17 bodů   

Pro zapsání bodů jednotlivým závodníkům do celkového hodnocení je rozhodující oficiální konečná výsledková listina, vydaná pořadatelem každého závodu. Tato je po úpravě (výsledková listina bude obsahovat pouze členy SH ČMS, ČHJ a MHJ) směrodatná pro přidělení bodů v příslušném kole ČHP. Pořadí bude určeno pouze na základě lepšího z obou dosažených časů, bez ohledu na čas horšího pokusu. V případě umístění více závodníků na stejném místě v jednom ze závodů, náleží každému z nich stejný počet bodů, určených pro toto místo.

Celkové vyhodnocení

Bude provedeno v rámci posledního závodu ČHP 2020 – FINÁLE ČHP 2020. V celkovém pořadí bude vyhlášeno a odměněno nejméně 10 nejlepších závodníků a nejlepší výkon ročníku v každé kategorii.

Do celkového hodnocení ČHP se každému závodníkovi započítávají 3 nejlepší umístění ze všech závodů v sezoně. V případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí závodníků součet umístění v jednotlivých závodech. Jako další hledisko se uplatňuje porovnání nejlepších výkonů dosažených v ČHP 2020. Při neúčasti závodníka v některém ze závodů, se za tento závod započítává do celkového součtu umístění místo, následující za posledním klasifikovaným závodníkem v oficiální výsledkové listině.

Závěr

ČHP 2020 zajišťuje Ústřední odborná rada mládeže Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve spolupráci s pořadateli jednotlivých závodů – Městské sdružení hasičů hl. m. Prahy, Okresní sdružení hasičů Jablonec nad Nisou a Sbory dobrovolných hasičů Ostrava – Michálkovice a Dolní Bečva.

Kontakt na pořadatele a organizátory ČHP 2020:

Ing. Monika NěmečkováSH ČMS+420 606 683 699monika.nemeckova@dh.cz
David UrbánekOSH Jablonec nad Nisou+420 608 483 230urbanek.dada@seznam.cz
Martina HartmanováMSH Praha+420 724 730 516radamladeze@seznam.cz
Jan Peterek           SDH Michálkovice+420 777 721 967jan.peterek@sdhmichalkovice.cz