Stanovisko OSH Nymburk

Vážení dobrovolní hasiči,

Dovoluji si Vás všechny pozdravit po skončení nouzového času a po něčem, s čím jsme se snad nikdo z nás ještě nesetkal.

Uplynulé dva měsíce nás mnohého naučili a tím bych chtěla všem poděkovat za přístup k této mimořádné situaci v podobě pomoci ve Vašich obcích, městech a městysech.  Tak jak bylo prezentováno

 „ Společně to zvládneme“, tak věřím, že „Společně budeme pokračovat, v tom v čem jsme začali rok 2020“, s tím rozdílem, že činnost a plánované akce budou mít trochu jinou podobu, se kterou Vás níže seznámím.

Rok 2020 je pro dobrovolné hasiče výjimečným, protože nám velmi rychle uplynulo 5tileté funkční období. Ještě jste stihly Vaše Valné hromady, kde jste volili své zástupce a funkcionáře.

Proto velmi žádám ty SDH, která ještě nedodala Výpis z usnesení z VVH a souhlas statutárního zástupce – starosty SDH s ověřeným podpisem, abyste učinili co nejdříve (ke stažení na www.oshnymburk.cz )

Plán činnosti od června 2020 – stanovisko OSH Nymburk

V letošním roce se neotevře ročník naší Polabské ligy v požárním útoku.

Proběhnou 3 pohárové soutěže pod „ Záštitou OSH Nymburk „v požárním útoku pro mladé a dospělé hasiče…s pravidly požární ligy (stejné PPS 12, stejná časomíra…)

27. června – 2020 – Soutěž v požárním útoku Pňov

Dopoledne mladí hasiči – požární útok

Odpoledne – MUŽI, ŽENY, SMÍŠENKA

5. září 2020 – Nymburk, hřiště HZS

POUZE SOUTĚŽ PRO MLADÉ HASIČE

S upraveným počtem disciplín

Vyhodnocení letošního ročníku hry Plamen 2019/2020

12. září 2020 – Písková Lhota

Pohárová soutěž v požárním útoku za účasti OSH Nymburk

Dle harmonogramu kalendáře 2020 – o případných úpravách budete informováni.

13. září 2020 – Písková Lhota

Polabské stovkování

KATEGORIE DOROST

Samostatná disciplína – Běh na 100m s překážkami – závodníci okresu Nymburk budou vyhodnoceni zvlášť

19. září 2020 – Sloveč

Pohárová soutěž v požárním útoku za účasti OSH Nymburk

Dle harmonogramu kalendáře 2020 – o případných úpravách budete informováni.

26. září 2020 – Pňov

Poslední sání

3.řijna 2020 – Pňov

Zahájení nového ročníku hry Plamen pro mladé hasiče – závod požárnické všestrannosti 2020/2021

Samozřejmě tato doba nás mnohému naučila a je na každém z Vás, na každém zvážení, kde se budete chtít zúčastnit. Ale všichni víte, že přípravy se odvíjí od nahlášené účasti.

Proto bych Vás chtěla požádat, abyste dali vědět písemně, telefonicky, sms…jestli se Vaše SDH, družstvo, kolektiv mladých hasičů – zúčastní soutěže v Pňově 27. 6. 2020 a to do 15. 6. 2020 na email  – osh.nymburk@cbox.cz a telefon 724 068920. Podrobnosti k soutěžím budou postupně předány 14 dní před plánovanou akcí.

Veškeré soutěže proběhnou za přísných hygienických opatření dle nařízení vlády ČR.

Další důležité datum:

17. září 2020 čtvrtek – Shromáždění delegátů – od 17:00h.

Vážení hasiči,

Ještě jednou Vám všem děkuji za spolupráci, velmi ráda odpovím na jakéko-li dotazy, o dalším postupu činnosti budete informováni a věřím, že půjdeme vpřed a bude za námi vidět opět ta dobrovolná práce založená na slušnosti.

Blanka Buryanová

Starostka OSH Nymburk