PF 2021

Vážené a milé kolegyně,
Vážení a milí kolegové.
 
Rok 2020 byl pro nás všechny rokem trochu odlišným od všech předešlých.
 Potkalo nás něco nového , neznámeho… Rok 2020 nám nastolil mnoho překážek, mnoho poučení  nejen do budoucna. Poznali jsme , že lidské zdraví je to nejcennější  a musíme si ho vážit. Věřím, že každá naše dušička si  v cestě dalším životem poneseme to své…..Chtěla bych Vám  velmi poděkovat za veškerou práci v rámci svých SDH, obcí, okrsků…..pomoc  všem, kdo to potřebují, ať se jedná o zdravotnický materiál, roušky, desinfekce, ale nezapomínáte i na hasičské údržby, pomoc při živelných  pohromách  a i přes tuto koronavirovou dobu plníte hasičská poslání…….
 
 Dovolte mi, abych Vám upřímně a z celého srdce popřála klidné svátky vánoční, spokojenost, odpočinek, ale hlavně zdraví.
 
Jak bylo na jaře řečeno “ Společně to zvládneme“, tak do roku 2021 přeji nejen zdraví, ale mnoho té naší hasičské síly.
 
KRÁSNÉ VÁNOCE
 

S přátelským pozdravem

Blanka Buryanová
starostka OSH Nymburk