OSH Nymburk dokumenty a platby 2021

Vážení dobrovolní hasiči,

zdravím Vás v roce 2021 a úvodem mi dovolte Vám , našim členům SDH, Vašim rodinám a všem blízkým popřát hlavně zdraví , spokojenost a vzájemné lidské porozumění.

Loňský rok, byl pro nás všechny rokem nového učení, rokem, kdy do našich životů vstoupilo mnoho nových vlastnosotí.

Chtěla bych Vám touto cestou velmi poděkovat za veškerou pomoc pro naše spoluobčany a vím, že jsme společně zvládli mnoho radosti, nástrah, neštěstí,povodní, že zvládneme i tuto epidemii.

Vím, že máte všichni svých starostí a radostí, ale i spolková hasičská činnost má svá pravidla v podobě každoročních dokumentů.

Níže naleznete Hlášení o činnosti SDH za rok 2020, registrační list kolektivu MH a registrační list sportovního oddílu. Prosím, najděte chvíli a v rámci svého výboru vyplňte a zašlete na oshnymburk@oshnymburk.cz. Z důvodu epidemie neprobíhají VVH.  – termín do 31. 1. 2021

Dále v měsíci lednu se bude připravovat kalendář hasičských akcí pro rok 2021. Pokud chcete být zařazení prosím o zaslání termínu a o jakou akci se bude jednat.

Hlášení o činnosti Sboru dobrovolných hasičů za rok 2020

– odevzdává každé SDH

Registrační list kolektivu mladých hasičů na rok 2021

– odevzdává každé SDH, které má ve své členské základně mladé hasiče = členy do 18. let. I v případě, že jen jednoho!

Registrační list sportovního oddílu na rok 2021

– odevzdává každé SDH, jehož členi vykonávají hasičský spor

Veškeré doklady je nutné v řádném termínu odevzdat do 31. ledna 2021 na OSH Nymburk. 

Upozorňujeme také na povinnost uhradit členské příspěvky za rok 2020 v řádném termínu do 31. 3. 2021.

Zaplacení členských příspěvků prosím výhradně na účet OSH Nymburk – KB 2237191/0100, VS: IČ SDH – případně do zprávy  název SDH.

Kancelář OSH Nymburk v této chvíli bude otevřena po vzájemné dohodě.

telefon 724 068 920

Moc Všem děkuji za spolupráci

Blanka Buryanová