Ochrana obyvatelstva

Stručný pohled do historie a vzdělávání v uvedené oblasti