Kurz JSDHO k obsluze řetězových motorových a rozbrušovacích pil

Kurz JSDHO k obsluze řetězových motorových a rozbrušovacích pil

KŘ HZS SČK informuje o možnosti provedení kurzů JSDHO k obsluze řetězových motorových a rozbrušovacích pil.

Kurz je plně hrazen z Operačního programu Zaměstnanost. Příjemcem dotace je přímo Ministerstvo práce a sociálních věcí prostřednictvím projektu KVASAR. Měl by se uskutečnit v období 01-05/2021.

Je požádáno o prodloužení projektu o 4 měsíce, vzhledem ke covidové pandemii, ale spoléhat se na to nemůžeme.

Úkolem je shromáždit data o zájemcích a tyto zpracovat a předat na KŘ.

V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KURZY, KONTAKTUJTE NEJPOZDĚJI DO 16.2.2021 ZDEŇKA VLASÁKA NA EMAILU zdenek.vlasak@sck.izscr.cz.

Prosím i o negativní zpětnou vazbu, abych věděl, že informace se k vám dostávají.

Předání potřebných dat a výběr jednotek na poskytovatele služeb zajistí KŘ HZS SCK dle priorit a kategorií JPO.

V přílohách jsou informace k možnému provedení kurzů JSDHO k obsluze řetězových motorových a rozbrušovacích pil.