Požární ochrana očima dětí a mládeže – vyhlášení 2021

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje již 47. ročník literárně – výtvarné soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže.

Všichni vnímáme současnou nelehkou situaci. Jelikož jsou děti stále doma na distanční výuce, přinášíme možnost odevzdání prací v elektronické podobě. Buď formou scanu, nebo zaslání fotografie s obrázkem. Důležitou přílohou je dokument s názvem “Průvodní list POODM 2021”. V tomto dokumentu účastník soutěže vyplní přiloženou tabulku vč. vyjádření GDPR.

Obrázek a dokument “Průvodní list POODM 2021” pojmenuje svým jménem a kategorií.

Práce zasílejte na oshnymburk@oshnymburk.cz