Prodloužení STK

Kolegové, hasiči,

postupuji Vám, již pravděpodobně známou a nyní na „Drahu!“ ověřenou informaci o možnosti prodloužení STK:

U aut, včetně hasičských, kterým vyprší nebo vypršel termín platnosti STK v období 1. září 2020 až 30. června 2021 se platnost osvědčení o technické způsobilosti vozidla prodlužuje o deset měsíců.

Tzv. Omnibus II navazuje na loňský Omnibus I, který se v souvislosti s první vlnou pandemie COVID-19 týkal období od 1. února do 31. srpna 2020.

Stejné pravidlo platí i pro řidičské průkazy. Platnost českých průkazů, technických prohlídek či licencí je prodloužena o 10 měsíců v celé Evropské unii ode dne jejich původní platnosti. Úřady i provozovny STK však zůstávají i nadále otevřeny, takže lze v případě potřeby služby využít a např. udržovat své vozidlo v dobrém technickém stavu,“.

Upozorňuji, že po 30. červnu 2021mohou být na stanicích STK fronty

Prodloužení platnosti se týká zejména řidičských průkazů, pravidelných technických prohlídek, průkazů profesní způsobilosti řidiče a lhůty pro dokončení pravidelného školení držitelů osvědčení profesní způsobilosti o dalších 10 měsíců od konce jejich původní platnosti.

Zdroj: https://svolavacky.cz/propadla-stk-covid-19-odklad/

S pozdravem

Zdeněk Vlasák