Žádosti o dotace na dětské tábory

Pro pořadatele táborů zveřejňujeme žádosti o dotace z prostředků MŠMT na letní tábory.

SDH vyplní požadované údaje ve webovém formuláři, ze kterého se vygeneruje žádost ve formátu pdf (přijde na zadaný e-mail).
Tuto žádost sbor potvrdí a zašle na své OSH, které zašle sumář za OSH v elektronické podobě nejpozději do 15. 5. 2021 na adresu dotace@dh.cz.

Žádost o poskytnutí dotace na letní tábory – pro SDH

zdroj:

https://mladez.dh.cz/index.php/volnocasove-aktivity/tabory/860-zadosti-o-dotace-na-detske-tabory-2021