INFORMACE K VVH

Vážení dobrovolní hasiči.

dovoluji si Vás pozdravit  o listopadové neděli.

S pomalinku se blížícím koncem roku bych Vás ráda informovala a v příloze zasílám dokument k “ Zabezpečení  výročních valných hromad “ SDH.

Toto zabezpečení VVH bylo schváleno Shromážděním starostů dne 23.10. 2021 v Přibyslavi a toto usnesení je také přílohou.

Tímto bych Vás požádala o sdělení termínu Vaší VVH a dále jak jsem psala v předešlém emailu  ze dne 4.11. 2021, prosím o zaslání velmi stručné zprávy o aktivitách v roce 2021( také v příloze).. Někteří jste již poslali a tím velmi děkuji.

Děkuji za čas strávený  při čtení tohoto emailu a vyplnění dokumentů.

Další informace budou postupně posílány, vzhledem k opatřením, která nás budou či nebudou  čekat.

krásnou neděli všem

Blanka Buryanová