Vyhláška o povinném očkování hasičů vyšla ve sbírce zákonů, zahrnuje profesionální i dobrovolné hasiče včetně podnikových jednotek

Zdravotníky, zaměstnance v sociálních službách, pracovníky integrovaného záchranného systému včetně vězeňské služby, armády a části členů dobrovolných hasičů čeká povinné očkování proti covidu-19.

Stejná povinnost bude platit pro občany starší 60 let. Roste také počet registrací na očkování, s nedostatečnou kapacitou očkovacích míst nabízí pomoc Hasičský záchranný sbor.

Pro zavedení povinného očkování nebylo potřeba měnit dosavadní zákony, stačila úprava vyhlášky k zákonu o ochraně veřejného zdraví. Povinnost se tak týká všech hasičů ve všech jednotkách – profesionálních i dobrovolných a to jak státních, tak obecních i podnikových.

Vyhláška 466/2021, kterou se mění vyhláška č. 537/2006 Sb., o očkování proti infekčním nemocem, je ke stažení v příloze článku.

Neplánujeme zavádět nějakou novinku, povinné očkování mají i v jiných evropských zemích. Navíc se u nás potvrdil výskyt vysoce nakažlivé varianty omikron, která může celou situaci ještě zkomplikovat,

uvedl ministr vnitra a předseda ÚKŠ Jan Hamáček.

Už dnes je pro profesionální hasiče povinné nechat se při přijeti do služebního poměru očkovat proti virové hepatitidě A i B. Specialisté – například členové mezinárodních týmů USAR a WASAR se podrobují i další vakcinaci nutné pro jejich činnost.


Odborníci se k vládním plánům stavějí spíše kladně, k povinnému očkování se přiklání i vedení Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. Už dříve se pro povinné očkování v uvedených profesích vyslovila mezioborová skupina MESES, která vydává doporučení k vládním opatřením proti epidemii.


Vývoji mRNA vakcín, jejich principu a technickým aspektům, se vědečtí a odborní pracovníci věnují dekády. Příchod vakcín proti COVID-19 patří k nejočekávanějším událostem současné doby. Nepředstavují riziko pro očkované osoby, protože mRNA obsažená ve vakcíně nemůže nikdy vstoupit do buněčného jádra a reagovat tak s DNA očkovaného.

Výhodou je také skutečnost, že neobsahují živý virus a tudíž neexistuje riziko, že by u očkované osoby vyvolaly onemocnění, proti kterému se očkuje.

Pokud by u očkovaného jedince došlo k onemocnění, nákaza bude mít mírný průběh a vakcína zabrání i úmrtí. Vzhledem k tomu, že se jedná o neživou vakcínu, vakcína neobsahuje atenuovaný virus a je neživá, má relativně málo kontraindikací k jejímu podání.


Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v srpnu zamítl stížnost 672 francouzských profesionálních i dobrovolných hasičů na povinné očkování proti nemoci COVID-19. Povinná je pro ně už od září.

Ústavní soud řekl, že je možné, aby v České republice existovalo povinné očkování.

Zákon o ochraně veřejného zdraví obecně říká, že lidé mají povinnost se očkovat a je tam zmocnění pro vyhlášku, aby vyhláška ministerstva zdravotnictví určila, která očkování, v jakých frekvencích a proti čemu jsou povinná.

Kdyby se tato vyhláška změnila a novou vyhláškou se doplnilo očkování proti covidu-19, tak by to legální bylo.

řekl k problematice serveru iRozhlas.cz ústavní právník Jan Wintr.

V Česku vyhláška o datu 28. února 2022 – tedy od 1. března již by měli být všechny v ní uvedené skupiny očkované.

Výrazného odlivu hasičů se naše redakční expertní skupina neobává, statistiky ze zahraničí ukazují, že se drtivá většina příslušníků i přes zdání vytvářené komentáři na sociálních sítích očkovat nechá a u Sboru zůstane. V současné době je očkováno 76 % příslušníků.

Dokončené očkování musí mít lidé nejpozději do 1.3. 2022 POZOR včetně 14 denní lhůty. Poslední možnost jít na první dávku je tak:

  1. 1. 2022 Moderna (vakcína Spikevax)
  2. 1. 2022 Pfizer (vakcína Comirnaty)
  3. 2. 2022 Johnson&Johnson (vakcína Janssen)
    Povinné je i přeočkování třetí dávkou nejpozději po 9 měsících – vždy dle vzorce pro daný typ vakcíny. Lidé ve vybraných profesních skupinách tak musí do 28.2. stihnout posilující dávku, pokud měli očkování ukončené do konce května.

Řešíme výstavbu očkovacích center tak, abychom celý proces maximálně urychlili. Zítra proběhne jednání hejtmanů s armádou a koordinátory, Ministerstvo vnitra pak nabízí pomoc hasičů, kteří jsou schopni poskytnout zázemí pro výstavbu registračních míst,

sdělil ministr vnitra Hamáček.

Do skupiny osob určených pro povinnou vakcinaci jsou v nové vyhlášce zahrnuti i dobrovolní hasiči – jak jednotek obcí, tak i podniků.

Zvláštní očkování proti nemoci COVID-19 se podle platné vyhlášky provede u fyzických osob, které

poskytují zdravotní služby nebo jsou zaměstnanci poskytovatele zdravotních služeb,
poskytují sociální služby nebo se na jejich poskytování podílejí,
jsou osobami připravujícími se na výkon zdravotnického povolání u poskytovatele zdravotních služeb nebo osobami připravujícími se na výkon odborné činnosti podle § 115 zákona o sociálních službách, pokud konají praktickou výuku u poskytovatele sociálních služeb v sociální službě,
jsou zaměstnanci nebo státními zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce nebo zařazenými k výkonu státní služby v krajské hygienické stanici,
v bezpečnostním sboru vykonávají službu nebo jsou zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce v bezpečnostním sbo­ru,
jsou zaměstnanci obce zařazenými do obecní policie,
jsou členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce nebo jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku anebo zaměstnanci jednotky hasičského záchranného sboru podniku,
jsou vojáky z povolání nebo vojáky zařazenými do aktivní zálohy, nebo
jsou příslušníky zpravodajské služby nebo zaměstnanci České republiky zařazenými k výkonu práce ve zpravodajské službě.

zdroj Pozary.cz

https://www.pozary.cz/clanek/253131-vyhlaska-o-povinnem-ockovani-hasicu-vysla-ve-sbirce-zakonu-zahrnuje-profesionalni-i-dobrovolne-hasice-vcetne-podnikovych-jednotek/