Vyúčtování letních táborů

Na webu byly zveřejněny formuláře pro vyúčtování dotace z MŠMT na letní tábory. Formuláře naleznete u metodického pokynu spolu s ostatními podklady:

https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va/343-metodicky-pokyn-k-cerpani-dotaci-poskytnutych-msmt-cr

V případě letních táborů se jedná o přílohy č. 8a pro organizátory táborů a č. 7a pro OSH.

Připomínám, že přílohou sumáře za OSH jsou kopie formulářů vyúčtování jednotlivých organizátorů táborů (abyste nemuseli přepisovat veškerá data z nich) a kopie seznamů všech účastníků, dle pokynů uvedených ve formuláři (tedy očíslovaný, oddělený dle věkových kategorií, s daty narození a adresou trvalého pobytu).

Prosím o důslednou kontrolu kompletnosti a správnosti vyúčtování jednotlivých táborů.

Všichni hlavní vedoucí obdrželi informaci o vyúčtování na své maily, nicméně je potřeba, abyste jim stanovili termín pro odevzdání vyúčtování, termín pro odevzdání sumáře za OSH je do 30.9.2022, zasílá se elektronicky na mail: dotace@dh.cz.

Metodický pokyn k čerpání dotací z MŠMT v oblasti volného času, včetně příloh:

https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va

Odkaz na tabulku s přehledem odevzdaných vyúčtování:

https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/mladez-mtz-va/318-prehled-odevzdani-vyuctovani-dotaci-na-usek-mladeze

Přehled termínů odevzdání jednotlivých vyúčtování:

  • 30. 9. 2022 – Vyúčtování letních táborů – sumář za OSH – elektronicky na dotace@dh.cz
  • 30. 9. 2022 – Oznámení o čerpání dotace (všechna KSH i OSH) – elektronicky na dotace@dh.cz
  • 15. 11. 2022 – Vyúčtování MTZ SDH – sumář za OSH (všechna OSH) – na své KSH
  • 15. 11. 2022 – Vyúčtování Volnočasových aktivit – sumář za OSH (všechna OSH) – na své KSH
  • 15. 11. 2022 – Vyúčtování Specifických aktivit – sumář za OSH (všechna OSH) – na své KSH
  • 20. 11. 2022 – Vyúčtování Vzdělávání vedoucích (všechna OSH a KSH, která mají přiděleno) – elektronicky na dotace@dh.cz
  • 30. 11. 2022 – Vyúčtování MTZ SDH – sumář za KSH (všechna KSH) – elektronicky na dotace@dh.cz
  • 30. 11. 2022 – Vyúčtování Volnočasových aktivit – sumář za KSH (všechna KSH) – elektronicky na dotace@dh.cz 
  • 30. 11. 2022 – Vyúčtování Specifických aktivit – sumář za KSH (všechna KSH) – elektronicky na dotace@dh.cz
  • 30. 11. 2022 – Vyúčtování Provozních nákladů (všechna OSH i KSH) – elektronicky na dotace@dh.cz