Dotační výzva pro obce – JSDH_V2_2023

Milé kolegyně,

Milý kolegové,

v příloze naleznete dotační výzvu Ministerstva vnitra ČR – generálního ředitelství HZS ČR, která se týká pořízení DA nebo také nově požárního přívěsu pro hašení.

SH ČMS ve spolupráci s firmou Požární bezpečnost a.s. nabízí „pomocnou metodiku“ pro podání žádosti na pořízení přívěsu pro hašení.

Prosíme o co nejrychlejší předání informace starostům SDH, velitelům JSDHO a zejména STAROSTŮM OBCÍ.

Ukončení příjmu žádostí je již 22.8.2022, proto je včasné předání informací nezbytné. Velmi děkujeme.

S pozdravem

Ing. Monika Němečková

Starostka SH ČMS