Vyhlášení 2. kola výzvy Můj klub 2022

Dobrý den,

dovolujeme si Vás upozornit na vypsání 2. kola Výzvy Můj klub 2022 (https://mladez.dh.cz/index.php/dotace/muj-klub-2022/1071-vyhlaseni-2-kola-vyzvy-muj-klub-2022).

Upozorňuji, že výzva je určena jen těmto SDH:

  • nepodali si žádost v 1. kole
  • pokusili se podat žádost v 1. kole, avšak pro nesplnění základních náležitostí se mělo za to, že žádost nebyla podána, a NSA je o tom písemně vyrozuměla
  • řízení o žádosti podané v 1. kole bylo zastaveno pro opožděné podání žádosti nebo pro nesplnění náležitostí podpisu na žádosti.

Není tedy určena těm, kdo si v prvním kole podali žádost a stále čekají na rozhodnutí, aniž by byli vyrozuměni o ukončení posuzování jejich žádosti dle bodů výše.

Pozn.: Informace pro žadatele, kteří si podali žádost v prvním kole, dle článků zveřejněných na webu NSA je k 1.8.2022 vydáno 3 307 rozhodnutí z celkového počtu 6 905 žádostí.
(zdroje: Informace pro žadatele v neinvestiční dotační výzvě 14/2021 Můj klub 2022NSA spustila příjem žádostí 2. kola Výzvy Můj klub 2022)

Prosím o předání info dále vašim SDH.

Přeji pěkný den,

Josef Orgoník

projektový manažer úseku mládeže

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska
Římská 45, 121 07  Praha 2

+420 602 731 808

222 119 508

orgonik@dh.cz

www.dh.cz