Organizační zabezpečení soutěže POODM pro rok 2023

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vydává Organizační zabezpečení pro 49. ročník soutěže „Požární ochrana očima dětí a mládeže“ pro rok 2023.

Výtvarná, literární a digitálně-technologická (dále jen DT) soutěž POODM má dlouholetou tradici, s cílem zajistit větší osvětu mezi dětmi a mládeží v oblasti nejen požární ochrany a ochrany obyvatelstva před mimořádnými událostmi, ale Integrovaného záchranného systému (IZS) jako celku.

Soutěž je organizována pro školská i mimoškolská zařízení a je zapsána v Informativním seznamu soutěží a přehlídek MŠMT ČR pro školní rok 2022/2023.  Skládá se ze tří částí – literární, výtvarné a zpracování za pomoci digitální technologie a zároveň probíhá v několika věkových kategoriích.

ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ

PRŮVODNÍ DOPIS

VÝSLEDKY ZÁKLADNÍ KOLO

zdroj:

https://www.dh.cz/index.php/usek-prevence/pozarni-ochrana-ocima-deti-a-mladeze/1893-organizacni-zabezpeceni-souteze-poodm-pro-rok-2023?fbclid=IwAR1u_Sv1x1cow7NoLk1qEJYzPDvv7db8OZ44UEw-RcSDFM2yMcuab30jrls