PF 2023

Vážené

hasičky, hasiči, kolegyně, kolegové,

děkuji  Vám touto cestou jménem svým a VV OSH Nymburk za veškerou nelehkou práci v roce 2022. 

Přeji všem,  Vám, našim členům, Vašim rodinám a všem podporovatelům dobrovolné požární ochrany do roku 2023 hlavně zdraví, štěstí, spokojenost, vzájemnou úctu, porozumění a úsměv na tváři.

S přátelským pozdravem

Bc.Blanka Buryanová,MBA,MPA
starostka OSH Nymburk