Hlášení o činnosti SDH 2022, registrační listy a platby

Hlášení o činnosti SDH za rok 2022 + Registrační list kolektivu + Registrační list sportovního oddílu, které každoročně je zasíláno na ústředí SH ČMS, proto prosím o zaslání na OSH Nymburk do 31.1. 2023.

Scan dokumnetů zaslat na info@oshnymburk.cz a oshnymburk@oshnymburk.cz

Upozorňujeme také na povinnost uhradit členské příspěvky za rok 2023 v řádném termínu do 31. 3. 2023.

Zaplacení členských příspěvků prosím výhradně na účet OSH Nymburk – KB 2237191/0100, VS: IČ SDH – případně do zprávy  název SDH.