Základní zaměření odborné přípravy 2023

Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR, kterým se stanoví základní zaměření pravidelné odborné přípravy jednotek požární ochrany a příslušníků Hasičského záchranného sboru ČR.

https://www.hzscr.cz/clanek/zakladni-zamereni-odborne-pripravy.aspx