Žádosti o dotace na dětské tábory z prostředků MŠMT ČR

Pro pořadatele táborů zveřejňujeme žádosti o dotace na letní tábory a formulář pro vyúčtování táborů zimních.

Dotace je určena pouze pro SDH, které mají na OSH odevzdaný Registrační list kolektivu MH pro rok 2023 a tábor je vyvrcholením celoroční činnosti tohoto kolektivu.

Letní tábory (konané 1. 7. 2023 – 31. 8. 2023)

O dotaci je nutno žádat. Pořadatel tábora vyplní žádost, kterou po dohodě odevzdá na své OSH, OSH následně zašle sumář (s příslušnými přílohami) v elektronické podobě na mail dotace@dh.cznejpozději do 15. května 2023.

Výše dotace bude zveřejněna po uzávěrce žádostí nejpozději do 31. května 2023.

Zimní tábory (konané 1. 1. 2023 – 31. 3. 2023)

Pořadatelé vyplní vyúčtování a spolu s přílohami (seznam je uveden na formuláři) odevzdají po dohodě na svém OSH, OSH zašle sumář za okres (opět s příslušnými přílohami) v elektronické podobě na mail dotace@dh.cznejpozději do 15. května 2023.

Výše dotace na zimní tábory činí v tomto roce 80 Kč / osoba 6-18 let / den.

zdroj: https://mladez.dh.cz/index.php/volnocasove-aktivity/tabory/1157-zadosti-o-dotace-na-detske-tabory-2023