Dotace GŘ HZS ČR – Přívěs požární pro hašení

Na rok 2024 vyhlašuje MV-GŘ HZS ČR dotační program Investiční účelové dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí, ve kterém si mohou JSDHO zažádat o poskytnutí dotace na pořízení nového požárního přívěsu pro hašení. V přiložených souborech naleznete veškeré potřebné informace, včetně návodu na zpracování žádosti.

Žádost je možné podat do 25. září 2023 do 23:59.