Objednávka Hasičského čtení v roce 2024

Dobrý den,

níže zveřejňujeme nabídku na objednání Hasičského čtení pro rok 2024. Zároveň Vás chci požádat o přeposlání nabídky na sbory.  

Ten kdo měl Hasičské čtení objednáno loni, platí objednávka i pro rok 2024 . Dostanete zálohovou fakturu nebo složenku s prvním číslem. 

V případě , že budete chtít uskutečnit novou objednávku nebo upravit  počet, udělejte to prosím prostřednictvím emailu: hasicske.cteni@gmail.com nebo telefonní čísla : 602 779 086.  Termín pro objednání prvního čísla roku 2024 je nejpozději 31.3.2024

Zajistěte si Hasičské čtení 

Již devět let se můžete setkávat s ročenkou SH ČMS „Hasičské čtení“. Od tzv. covidové doby vychází ve dvou vydáních v roce. Toto  periodikum informující o dění v požární ochraně a hlavně o činnosti v jednotlivých sborech a i celém sdružení.

Na 64 stranách zde najdete zásadní informace o nejvýznamnějších událostech za uplynulé pololetí, rozhovory, reportáže a tematické články, ke kterým můžete přispět i vy přes adresu: h.cteni@seznam.cz. Prezentace sborů a jejich činnosti patří do náplně každého čísla. 

 „Hasičské čtení“ vychází pravidelně v dubnu a v říjnu a lze si ho objednat na emailu: hasicske.cteni@gmail.com nebo, na mobilu: 602 779 086 . 

 Cena jednoho výtisku je 60,- Kč + poštovné 15,-Kč.  

Příjemné čtení Vám přeje celý tým Hasičského čtení a zejména jeho šéfredaktor  Josef Nitra