V Poděbradech již oslavili 160. výročí založení dobrovolných hasičů

Slunečné sváteční odpoledne 8. května 2024 bylo v centru lázní Poděbrady ve znamení hasičské slavnosti. Okresní sdružení hasičů Nymburk pod záštitou starosty města Mgr. Romana Schulze uskutečnilo setkání hasičských praporů SDH okresu Nymburk u příležitosti 160. výročí založení prvního českého dobrovolného hasičského sboru ve Velvarech. Odpolední doprovodný program oslav byl zahájen ve 14.30 hod „Hasičskou hudbou“ Lysá nad Labem spolu s vystoupením mažoretek. V přestávkách hudební produkce probíhaly ukázky požárních útoků MH-přípravky SDH Písková Lhota, žebříkové cvičení v historických uniformách SDH Vrančice z ok. Příbram, ukázka výcviku poslušnosti psů a vyhledávání osob družstvem kynologů SDH Všechlapy.

Po celé odpoledne přímo na Lázeňské kolonádě návštěvníci obdivovaly vystavenou historickou a soudobou nejmodernější požární techniku. Dětskými návštěvníky bylo v obležení pracoviště SDH Velenka s technickými prostředky, které si mohly zájemci vyzkoušet a stanoviště preventivně výchovné činnosti které prezentoval ÚO HZS Nymburk.  

V 16. hod dalším vystoupením mažoretek za hudebního doprovodu byla zahájena hlavní

           část odpoledního programu. Praporečníci před zraky návštěvníků defilovali s prapory kolem vodní fontány k slavnostnímu zahájení a dekorování. Po předání hlášení velitelem odřadu starostce OSH, starostka pozdravila praporečníky slavnostním pozdravem. Následně se po Lázeňské kolonádě rozezněly tóny České státní hymny. Mezi přítomnými hosty byli představitelé města Poděbrady starosta Mgr. Roman Schulz a Ladislav Langr 1.mist. města, představitelé HZS Stř. kraje ÚO Nymburk plk. Ing. Luděk Turek a velitelé CPS Nymburk, PS Poděbrady a PS Milovice. Dále velitel JPO Nymburk HZS Správy železnic, žurnalista, spisovatel a historik Josef Nitra, vedoucí krajského aktivu ZH KSH Stř. kraje František Polák, Ladislav Kubias vedoucí Sekce sběratelů při CHH Přibyslav, František Pecka, člen sekce sběratelů a historik Pardubického kraje a Augustin Joachym, člen pracovní skupiny pro historii při CTIF. Úvodní slova přednesl starosta města Poděbrad, který pozdravil a přivítal účastníky setkání a vyzdvihl význam vzniku dobrovolného hasičstva. Hlavní projev ke 160. výročí vzniku českého dobrovolného hasičstva přednesla starostka OSH Bc. Blanka Buryanová. Připomněla Den vítězství 8. květen 1945 a úlohu hasičů v boji za svobodu, svátek sv. Floriána a současnou úlohu dobrovolných hasičů v dnešní společnosti v návaznosti na udržování historických tradic.

Jako první obdržel pamětní dekorační stuhu z rukou starostky OSH a ved. aktivu ZH prapor města Poděbrad, jako výraz poděkování a upomínku na probíhající oslavy. Pak již v abecedním pořádní následovaly dekorace praporů SDH okresu starostkou OSH za asistence náměstků starostky. Moderátorka představila každý SDH s údaji o roku založení sboru a roku pořízení praporu. Návštěvníci se konkrétně dozvěděly, který prapor je nejstarší a který nejnovější. Tím byl prapor SDH Nymburk, který sbor převzal 4.května t.r. pořízený u příležitosti budoucích oslav 150 let založení SDH.

Závěrem slavnostního aktu byla předána pamětní medaile k „160. výročí dobrovolných hasičů“ Vladimíru Jeníkovi „Čestnému starostovi OSH“, Františku Hepovi, ved. aktivu ZH okresu a představitelům města Poděbrady.“ Medaili „Za péči o hasičskou historii“ obdrželi Luboš Svoboda a Lukáš Holan SDH Přerov nad /L.  Josef Nitra-spisovatel, žurnalista a historik, převzal medaili „Za propagaci hasičského odboje“. Čestné uznání SH ČMS bylo předáno Jiřímu Svobodovi SDH Sadská.

                                                                   -2-

Následovalo poděkování od organizátorů městu Poděbrady za poskytnutí atraktivního a důstojného prostředí, okrsku č. 5 Poděbrady – SDH Velké Zboží, Kluk, Polabec a Přední Lhota, dále SDH Křečkov, Velenka, Písková Lhota, Přerov nad L., Vrančice, Všechlapy,

HZS-ÚO Nymburk, HZS Správy železnic, za organizační a technickou pomoc včetně vystavení soudobé a historické techniky a dynamické ukázky. Uznání i obdiv si zasloužili nejen praporečníci, kteří úspěšně reprezentovali SDH při představování praporů a jejich dekoraci, ale i Dana Havlíčková s SDH Sloveč, která moderovala celý program.  Slavnostní odpoledne zakončil koncert hasičské hudby. V průběhu konání slavnosti byl dominantní prostor u vodní fontány na Lázeňské kolonádě zcela zaplněn spokojenými návštěvníky, kteří vyjadřovali svůj zájem a obdiv. K nim patřily ve velkém počtu i lázeňští hosté. Slova uznání, že se akce vydařila zaznělo od hostů i odjíždějících představitelů SDH.

Výkonný výbor OSH v Nymburce zapojením svých funkcionářů, za přispění a pomoci členů SDH, zástupců samosprávy a státní správy a dalších, tak úspěšně naplnil  jeden z významných úkolů propagace a prezentace činnosti SH ČMS na veřejnosti.  Prezence praporečníků s prapory, která probíhala před zahájením slavnosti umožnila zdokumentovat  každý prapor a pořídit o všech fotografický záznam, který bude předán zúčastněným SDH.

Fotogalerie:

https://www.rajce.idnes.cz/oshnymburk/album/setkani-praporu-osh-nymburk-8-5-2024-podebrady

Prapory:

https://www.rajce.idnes.cz/oshnymburk/album/prapory-osh-nymburk

OSH Nymburk František Hep

Zahájení, přivítaní hostů a účastníků moderátorkou.

Slavnostní pozdrav starostky OSH nastoupeným praporečníkům

Přivítání účastníků oslav starostou města Poděbrady

Žebříkové cvičení SDH Vrančice

Zdroj foto:  facebook města Poděbrady