Aktiv zasloužilých hasičů okresu Nymburk

vedoucí aktivu :  plk.František  Hep v.v.     MT +420 606709888

                                                                          email: fandahep@centrum.cz

jednatelka aktivu:  Věra Nováková             MT: +420 606430333

                                                                          email:       ne